Denacode Nuddis - Närvarosystem för Förskola och Fritids

Nuddis för Förälder

Närvaroanmälan vid förskolans entré
Klickar man på ett barn (Vilma i det här fallet) så rör sig bilden upp och en bekräftelse kommer upp
Efter bekräftelse flyttas Vilma till närvarande barn och samma rutin görs vid avfärd.
Översikt över planerad närvaro, samma gränssnitt finns på telefon och läsplatta hemma
Schemaläggning via webben. klicka och dra för att skapa tider. Öppettiderna är markerat med ljusgrått
Denacode © Nuddis är ett smidigt verktyg som underlättar din kontakt med förskolan.
Istället för att ringa och störa personalen så kan föräldrar logga in via läsplattan / telefon / dator och rapportera att dina barn kommer sent idag eller att du hämtar dem lite senare än tänkt.

För att underlätta med schemaläggningen så finns det möjlighet att bara lämna arbetstiden.
Restid läggs då på efter vad du valt och närvaro räknas fram från den tid ni båda är på jobbet.

Närvaroplaneringen underlättar för personalen att lägga rätt arbetscheman, så era barn alltid har bra med bemanning och översyn.

Hur fungerar registreringen?

ANMÄLAN
När ni kommer på morgonen kan ni som förälder eller låta erat barn nudda på sitt namn.
Skärmen på förskolan presenterar barn efter när de väntas komma så är ni i rätt tid så står erat barn först och är lätt att hitta.
En stor bild av barnet kommer upp efter klicket som frågar efter bekräftelse. En till nudd på bilden bekräftar att erat barn har kommit och erat barn flyttas ner till listan under som säger "Närvarande barn".

Samma rutin görs när barnet ska åka hem, från listan "Närvarande barn" så nudda på barnet och bekräfta att det blev rätt val. Barnet flyttas nu ner till listan "Åkt hem".

Alla i personalen kan se när barnet kom och åkte hem via en extra platta i bakgrunden.


NÄRVARO PLANERING
Närvaroplaneringen görs genom att klicka på fliken "förälder" på plattan på förskolan.
Genom att klicka på schemat så kan ankomsttid, avfärdstid, vem lämnar, vem hämtar och sjuk / ledig anges.
Vill man göra planeringen hemifrån så finns samma app att ladda ner hemifrån.

Går också bra att göra via webben, man loggar in med de uppgifter som är utskickade
väljer rätt barn i rullistan och tidsätter genom att klicka och dra på schemat.

Vissa skolor väljer att använda arbetstid för föräldrarna, då läggs extra tid för resa på.
När arbetstiden läggs så räknas den automatiskt fram på barnet.
Behöver man göra ändringar från arbetschemat (som förseningar t.ex) så går man in på barnet och ändrar att den kommer senare, arbetsttiden är tänkt att reflektera riktigt arbetstid så väl det går.

Till nuddis för personal »
Nuddis © är del av produktserien från Denacode AB. För försäljning kontakta info@denacode.se eller ring 010 - 234 81 50. Support: support@denacode.se