Denacode Nuddis - Närvarosystem för Förskola och Fritids

NÄRVAROHANTERING OCH TIDSREGISTRERING SYSTEM

Vad är Nuddis närvarosystem?

Barn som pekar på Denacode Nuddis närvarosystem.
Denacode Nuddis är ett digitalt tidsregistrering och närvarosystem för förskolor och fritids.
Den visar när barn kommer och går och låter föräldrar planera framtida närvaro. Att sätta närvaron i system ökar trygghet och enkelhet för alla på förskolan.
Informationen hjälper underlätta för personal i sitt arbete. Allt är samlat på ett ställe, ingen information går förlorad på vägen och mer tid och fokus finns till barnen.

Hur fungerar det?

Systemet drivs från en centralstyrd server och ändringar uppdateras automatiskt ute på varje enhet.
Läsplattor används som gränssnitt mot både personal, föräldrar och barn.

Vårdnadshavare rapporterar sen ankomst via internet eller app på telefonen/ läsplattan och kan sätta planerad närvaro för sina barn.
Vårdnadshavare kan också lägga sin egen arbetstid och barnets planerade närvaro räknas fram av systemet med hänsyn taget till restid och avlämningstid.

Närvaro anmälan görs av barn eller föräldrarna genom att trycka på barnets bild två gånger vid ankomst.
Föräldrarna kan även logga in och sätta schema direkt på plattan vid ingången.

Användare kan importeras från externa katalogsystem och varje förskola schemalägger sina egna öppettider.
Personalen har tillgång till komplett statistik för att göra en bra resursplanering.

Bild 1. Schemavy Här via webben för föräldrarna.
Bild 2. Flödeschema Föräldrar lägger barnens tider. Barnen "nuddar" in när de anländer. Personalen kan följa barnens närvaro och planera mat för dagen, veta vilka som har ledigt, hur många som är sjuka och mycket mer.
Demo filmer

Hur kommer vi igång med Nuddis?

Appen är gratis och finns på App Store. Regsistrera för test är gratis med, men över 10 barn övergår kontot till ett aktivt konto. Pris visas vid registreringen.
Nuddis © är del av produktserien från Denacode AB. För försäljning kontakta info@denacode.se eller ring 010 - 234 81 50. Support: support@denacode.se